European Conferences United 

przedstawia

"The Digital Days"


Cyfryzacja to nie trend, ale kierunek, w którym zmierza cały świat. Cyfryzacja w biznesie wpłynęła znacząco na rozwój innowacji. Technologie stały się bardziej zaawansowane, a to niezaprzeczalnie zmusza nas do działań i poszukiwania najnowocześniejszych rozwiązań.


Choć na świecie cyfryzacja biznesu rozpoczęła się dziesiątki lat temu, rozwój okazuje się zbyt mały  w porównaniu do tego, który moglibyśmy faktycznie osiągnąć. Dlatego, aby pozostać konkurencyjnym w perspektywie krótko- i długoterminowej, firmy muszą rozpoznać szanse i pokonać wyzwania związane z cyfryzacją. Bez wątpienia każda firma musi mieć świadomość, że dostępna wiedza i możliwości wykraczają poza dotychczas znane granice.


ECU Digital Days to seria 16 jednodniowych konferencji skupiających się na cyfrowej transformacji zarówno organizacji jak i określonych ról menedżerskich, podkreślając jednocześnie konkretne obszary wymagające ulepszenia. Poprzez dyskusje eksperckie prowadzone przez liderów z wieloletnim doświadczeniem, uczestnicy będą  mogli poznać i ocenić nowe technologie, tak, aby móc strategiczne podejść do procesu wprowadzania zmian w swojej organizacji.


Planowane digital days  (wszystkie dostępne w opcji online)


Digital HR

23 listopada 2021 r

Digital HR

Digital Banking

24 listopada 2021 r

Digital Banking

Demand Forecasting

25 listopada 2021 r

Demand Forecasting

eCommerce

21 października 2021 r

eCommerce


E-mailen
Info